สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์

นายอัคเรศศ์   ป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ

RONGKHAM SCHOOL

สามัคคี  มีระเบียบวินัย  ใฝ่ศึกษา

 โรงเรียนร่องคำเป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 มีแผนการเรียนที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี  การเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล และการสร้างรากฐานสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มสาระ

กลุ่มงาน

ผลการเรียน

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

2220 คน
นักเรียน

6 คน
ผู้บริหาร

117 คน
ข้าราชการครู

4 คน
พนักงานราชการ

14 คน
อัตราจ้าง

1 คน
ธุรการ

เอกสารคำสั่งภายใน

ถาม - ตอบ
พอใจเว็บไซต์

รับฟังความเห็น
ความพึงพอใจ

ช่องทาง
การร้องเรียน

ที่อยู่ติดต่อ


โรงเรียนร่องคำ
เลขที่ตั้ง  100 ถนนขอนแก่น - โพนทอง ตำบล ร่องคำ อำเภอ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 46210

------------------------------


โทรศัพท์ติดต่อ 043-897-030
อีเมลล์  rongkham@rks.ac.thทางลัดติดต่อ

ครูผู้รับผิดชอบ

นายกิตติชัย   ใจปา


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายอัคเรศศ์  ป้องกัน

กลุ่มงาน

งานกิจการนักเรียน

    จำนวนผู้เข้าชม

LinkLinkLink